Vleermuizen 2023

Vleermuizen 2023

Ook deze winter kijken we welke vleermuizen er overwinteren in de bunkers in het Zwin Natuur Park.

Vleermuizen overwinteren op plaatsen waar de temperatuur zowat gelijk blijft rond de 6°C. Eveneens in de bunkers van het Zwin Natuur Park.

Een telling van 2023 van de 2 vleermuisbunkers in het Zwin Natuur Park leverde 2 overwinterende watervleermuis, 4 baardvleermuis en 1 franjestaart op. In de bunker overwinteren er ook amfibieën en 40 soorten weekdieren waaronder de zeldzame scheefhoren.

Zowat vanaf half oktober tot tegen april zoeken vleermuizen die plaatsen op, een kleine vetreserve zorgt dat ze door de winter komen. Tijdens hun winterslaap zakt hun lichaamstemperatuur tot de omgevingstemperatuur. Hun hartslag verlaagt van enkele honderden tot amper 30 slagen per minuut en hun ademhaling van zo'n 300 keer per minuut naar 1 keer om de paar minuten! Ze worden soms wel eens wakker, dan drinken ze enkele vochtdruppels en slapen dan verder.

In België komen 23 soorten vleermuizen voor. 17 ervan leven in Vlaanderen. 13 soorten zijn ernstig bedreigd.