Vloed

Vloed

Om de 12 uur ongeveer is het vloed bij ons aan de kust.

Veel steltlopers zoeken voedsel op het strand, golfbrekers, slikken en wad. Als het hoog water wordt zoeken ze met tientallen of soms honderden hogere plaatsen op om even te rusten, dit kan een hogere zandplaat zijn op het strand of op de schorre, een dijk op pier. Een hoogwatervluchtplaats (HVP) noemen we dat.

Studie heeft aangetoond dat sommige van die steltlopers actief zijn, en dus voedsel zoeken, bij laagtij en dat ook 's nachts. Ze leven dus volgens het ritme van het getij.

Het getij komt door de zwaartekracht van de maan, waarbij de maan het water in de grote oceanen aantrekt, zo ontstaan de vloedgolven. Met volle en nieuwe maan staan aarde, maan en zon in één lijn, dan is het springvloed, een hogere vloed. De wind kan ook een grote rol spelen bij de hoogte van de vloed.

Op de foto staan iets meer dan 200 Scholeksters op een HVP.