Vogelgeluiden

Vogelgeluiden

Vogels maken heel wat geluiden, het meest populaire is de 'vogelzang'. Daarnaast maken ze contactgeluiden, alarmroepen en vluchtroepen. Naast het zingen wordt er soms ook gebaltst, een soort dans. Dat kan op de grond, het water of in de lucht gebeuren.

De 'vogelzang' dient om het territorium af te bakenen tijdens de broedtijd of in de winter het voedselterritorium voor sommige soorten die hier dan aanwezig zijn.

Het hele jaar door kan je, afhankelijk van de aanwezige soort natuurlijk, allerlei andere geluiden horen. Contact, alarm, vluchtgeluiden, meestal even kort en heel moeilijk om ze op soort te brengen.

Via 'apps' kan je eventueel het geluid even checken, maar dan moet je al wat weten in welke richting je moet zoeken. gekende 'apps' zijn 'Collins Bird Guide' daar staan niet de omschrijvingen, afbeeldingen maar ook de geluiden bij. Best vind ik 'BirdSounds Europe' want daar staan veel geluiden op, zang, contact, vlucht, alarm .... Recent is er ook de app 'BirdNet' daarmee kan je een geluid opnemen en laten analyseren tot je bij de soort vogel komt.

Zit je thuis aan je PC dan kan je altijd even kijken op Vogelgeluiden beluisteren - 277 verschillende vogelsoorten. Ook zeer uitgebreid.

Vogelgeluiden leer je best in het 'veld' en je neemt er best je tijd voor het beluisteren. Elke vogel heeft z'n eigen zang of bijhorende balts. Individueel heeft een vogel wel z'n typisch 'geluidje' maar kan het liedje op zich telkens wel wat variëren. Zeker bij moeilijke soorten is het soms wel aangewezen om wat te blijven luisteren naar het typisch deuntje die de vogel kan identificeren. Onderling kan het liedje soms enorm verschillen, de ene koolmees is dus de andere niet als je ze hoort zingen. Het wel of niet baltsen kan ook helpen om de vogelzang te herkennen.

Als jonge ornitholoog kan je de geluiden proberen eigen te maken, als het oor wat meewil natuurlijk, terwijl je ze ook visueel leert kennen. Ik heb het zo geleerd, kijken en ondertussen goed luisteren. Start je echter als oudere liefhebber, dan hoop ik dat het gehoor nog wat mee wil of het geheugen, want sommige vogels hebben een zeer onopgemerkt liedje dat amper te horen is. Ook verblijven ze hier niet altijd lang en moet je soms wachten tot het volgende jaar om ze terug te horen.

Let wel op, sommige vogels imiteren wel eens delen van andere liedjes van vogels, maar dat maakt hen ook weer uniek. Zo kan je in het liedje van de Rietzanger wel eens de roep van een Boerenzwaluw herkennen. In het liedje van een Spreeuw hoorde ik ooit eens een stukje autoalarm. En dan zijn er de moeilijke soorten, Bosrietzanger, Spotvogel, best je tijd nemen en geduldig luisteren.

Top bij de vogels is natuurlijk de zang van de Nachtegaal, een compositie van fluiten, zoemen, knorren, piepen en dat allemaal individueel geïnterpreteerd. Prachtig, maar toch, als ik de gedrevenheid van de Winterkoning, of het gedrum van een specht hoor, of de baltszang van een Graspieper en zoveel meer, kan m'n dag niet meer stuk.