Vogelgriep

Vogelgriep

Al geruime tijd heerst er vogelgriep onder de vogels, vooral vogels die in groep leven kunnen er slachtoffer van zijn, ook roofvogels die wel eens verzwakte vogels kunnen vangen en die opeten zijn er slachtoofer van.

De voorbije maanden werden er in onze omringende landen een versterkte uitbraak van het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het virus circuleert al sinds het najaar in West-Europa, maar in het broedseizoen lijkt de besmetting fors toe te nemen. Zowel voor de kust van Frankrijk als Nederland sterven er duizenden vogels: het gaat voornamelijk om populaties grote sternen, aalscholvers en Jan-van-genten.

Ook in onze kuststreek slaat het virus nu toe. Er sterven grote aantallen zeevogels. Vooral grote sternen-populaties lijken het hardst onder de ziekte te lijden, omdat ze gevoelig zijn voor het nu circulerende vogelvirus maar ook omdat ze op korte afstand van elkaar broeden en de besmettingsgraad hierdoor groter is. Ook zijn er besmettingen bij kok- en zilvermeeuwen vastgesteld.

Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen. De kans op humane besmetting is bijzonder klein. Uit voorzorg vragen we toch om geen dode of zieke vogels aan te raken. Wie een zieke of dode vogel aantreft contacteert best het gratis telefoonnummer van de influenzalijn: 0800/99777. Een medewerker zal u dan verder wegwijs maken wat er met het kadaver of zieke vogel moet gebeuren.

Dit virus is ook besmettelijk voor pluimvee, de te volgen maatregelen vind je terug op deze pagina.

Het Agentschap voor Natuur en Bos volgt samen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de situatie op de voet op.

Info via het Zwin.