Rui in de winter

Rui in de winter

Vogels hun veren verslijten dus moeten ze vervangen worden.

Veel vogels komen in het noordelijke halfrond zich voortplanten, daarna vliegen ze naar het zuiden om daar de winter door te brengen. In veel gevallen ruien ze ook daar de veren. Het is er immers zomer en er is genoeg voedsel aanwezig om die zware lichamelijke klus te klaren.

Zoals de Boerenzwaluw die hier komt broeden en in de winter in Zuid Afrika zijn veren ruit. De vliegveren één voor één want die zijn te belangrijk om ook voedsel mee te vangen in de vlucht.

Zoals veel andere vogels ruien in hun wintergebied om in volle conditie in de lente terug te keren naar hun broedgebied.