Vogels kijken in het Zwin

Vogels kijken in het Zwin

Meer en meer vogels zoeken het Zwin op om er hun ding te doen, eten, slapen, veren poetsen, jagen, ....

Er rusten Lepelaars op weg naar het zuiden, 3 soorten reigers, heel wat steltlopers en met wat geluk zie je ook Tapuit, Roodborsttapuit en Paapje. Momenteel zijn er ook drie Visarenden aanwezig en zie je ook regelmatig andere stootvogels.