Meer en meer vogels zoeken het Zwin op om er hun ding te doen, eten, slapen, veren poetsen, jagen, ....

Er rusten Lepelaars op weg naar het zuiden, 3 soorten reigers, heel wat steltlopers en met wat geluk zie je ook Tapuit, Roodborsttapuit en Paapje. Momenteel zijn er ook drie Visarenden aanwezig en zie je ook regelmatig andere stootvogels.