Vogeltrek

Vogeltrek

Na het broedseizoen vertrekken veel vogels al terug naar hun overwinteringsgebied.

Vogels komen hier in het Noorden zich voortplanten omdat de omstandigheden ideaal zijn, lang licht en genoeg voedsel aanwezig.

Eens de broedperiode voorbij, en ze hebben misschien nakomelingen, keren veel vogels terug naar hun wintergebied.

Voor vogels die in West en Noord Europa broeden zijn die overwinteringsgebied in zuidelijk Europa of verspreid in Afrika. Een uitdagende reis.

Om de trek te bestuderen worden duizenden vogels geringd, of voorzien van een logger of zender. Zo verkrijgen we heel wat informatie over het leven van vogels.