Vuurlibel

Vuurlibel

Het is volop libellentijd.

De Vuurlibel (Crocothemis erythraea)  was vroeger een zeldzame verschijning bij ons, nu is die tijdens de zomermaanden regelmatig te zien. Ze komen voor in de buurt van ondiepe plassen, omgeven door  struiken en bomen, die snel kunnen opwarmen. Ook in het Zwin Natuur Park is die regelmatig te zien.