Watervogels

Watervogels
Wulp in de Kleyne vlakte nabij het Zwin 

Watervogels is een verzameling van allerlei vogels die in de buurt leven van water. Belangrijk is dat hun leefgebied 'wetlands' beschermd blijven en ook uitgebreid worden.

Op 2 februari is het World Wetlands Day. In 1971 werd op die dag het eerste internationale verdrag ondertekend (Ramsar, Iran) voor het behoud van waterrijke gebieden in de wereld. Het werd meteen ook de datum om jaarlijks waterrijke gebieden en vooral hun grote biodiversiteit in de kijker te zetten. Dit verdrag is gekend als de Conventie van Ramsar, (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat). Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming.

Het Zwin stond als een van de eerste in België op de lijst van de te beschermen gebieden. Er werden de laatste decennia heel wat beheerswerken uitgevoerd om het Zwin en omliggende gebieden te beschermen en te optimaliseren.

De Zwinduinen werden geoptimaliseerd, de Kleyne vlakte terug in oorsprong hersteld en het Zwin uitgebreid. Dit kwam allemaal ten goede voor de natuur, meer fauna en flora is een feit en evolueert nog voortdurend.