Weekend vol vogels

Weekend vol vogels

Regenboog over het Zwin tegen de avond

De deelnemers aan de wandelingen laten meegenieten van een prachtig stuk natuur in onze streek. Veel vogels zoals Goudhaantje, Staartmees, Smient, IJsvogel, Wulp, Tureluur, Dodaars, Oeverpieper, Boomklever, Slechtvalk, Torenvalk, Lepelaar, Kleine zilverreiger, Zwarte ruiter, Zilverplevier, Bonte strandloper, .... En zo veel meer.