Wereldreizigers

Wereldreizigers

Er zijn vogels die erin slagen om in een zeer korte tijd heel lange afstanden af te leggen, soms van de toendra aan de Noordpool tot Nieuw-Zeeland.

De Rosse grutto (Limosa lapponica) is zo'n wereldreiziger, broeden doen ze op de toendra rond de Noordpool, overwinteren doen ze tot Nieuw-Zeeland. We zien deze vogels voornamelijk tijdens de trek wanneer ze halthouden om te rusten en te eten, voedsel zoeken doen ze voornamelijk op het slik waar ze met hun lange snavel allerlei ongewervelde dieren vangen.

In zomerkleed zijn ze ros gekleurd, soms zien we al eens vogels die aan het verkleuren zijn.

De soort kent vier ondersoorten.

FR: Barge rousse