Wintergasten

Wintergasten

Het zijn niet enkel wat grotere vogels zoals ganzen, eenden, ... die hier de winter doorbrengen. Er komen ook heel wat kleinere  zangvogels hier overwinteren.

Zo zijn er Strandleeuweriken (foto), Sneeuw- en IJsgors, Oeverpieper, Frater, .... Het zijn allemaal vogels van het hoge Noorden. Ze vinden hier voedsel in de vloedlijn waar heel wat zaadjes te vinden zijn maar ook heel wat kleine ongewervelden.

Het is altijd uitkijken in december en januari naar die bezoekers van het Noorden in het Zwin Natuur Reservaat.