Wulp

Wulp

Deze grote steltloper met naar beneden gebogen snavel is onmisbaar.

Bij de Wulp (Numenius arquata) is het vrouwtje groter dan het mannetje en ze heeft ook de langste snavel. Ze hebben een bruin-zwarte tekening, in vlucht valt de witte, wigvormige stuit op.

Buiten de broedtijd is de Wulp steeds aanwezig in en om het Zwin waar ze ook komen slapen met honderden.

Ze voeden zich met allerlei ongewervelden die ze met die lange snavel uit de grond halen.

In de trekperiode kan die verward worden met de Regenwulp die hier enkel op doortrek is te zien.

FR: Courlis cendré
EN: European Curlew
DE: Grosser Brachvogel