Wulpentelling 12-12-22

Wulpentelling 12-12-22

Naar vogels kijken is ook regelmatig tellingen houden om te proberen te begrijpen wat er met hen gebeurt. Zo tellen we ook de Wulpen die komen slapen in het Zwin, het gaat immers niet goed met de Wulp, verlies aan goede foerageer- en broedgebieden liggen aan de oorzaak.

Overdag vertoeven Wulpen ook in de nabije polders van het Zwin, bij valavond komen ze aanvliegen van over de dijk in kleine groepjes of alleen en zoeken er een goede slaapplaats, in veel gevallen is dit ondiep water of op natte slikkeplaten. In het begin is er wel nog wat actie en wordt er wel wat naverteld van wat de dag bracht maar uiteindelijk wordt het stil in de groep en ook donker. Op 12 december 2022 klopten we af 433 slaapgasten.

Niet alleen kijken we naar de Wulpen, er jagen ook 2 Velduilen, een man Blauwe kiekendief en juv vrouw Slechtvalk. Er verblijven ook honderden steltlopers en allerlei watervogels en groepjes vinkachtigen (Putter, Kneu, Vink). Dit allemaal bij een prachtige vorstdag met een prachtige zonsondergang.

Tellers van dienst waren Luc en mezelf, we kregen nog gezelschap van Marc en Philippe.