Zes miljard

Zes miljard

Voor het eerst hebben Nederlandse ornithologen het vogelbestand op de Afrikaanse savannes in kaart gebracht.

Gedurende negen winters hebben wetenschappers de savannegordel van Senegal tot Ethiopië uitgekamd, een gebied zo groot als Europa.

De resultaten van dit megaonderzoek staan in veertien artikels in het extra lijvig vogeltijdschrift 'Ardea', wie dus de aantalsveranderingen en leefomstandigheden van in Afrika overwinterende trekvogels wil begrijpen leest dus best dit nummer.

ardeajournal.nl

Bron: De Levende Natuur, jaargang 124 - nummer 5 - 2023