Zomertortel

Zomertortel

Deze duif is een zomergast bij ons. Met z'n zwart-wit gestreepte vlekken in de nek en bruin-zwart gevlekte bovendelen onmiskenbaar.

De Zomertortel (Streptopelia turtur) is de enige lange-afstandsvlieger van de Europese duiven. Ze brengen immers de winter door ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze komen bij ons aan begin mei om tegen het einde van de zomer terug te keren naar hun wintergebieden. Vroeger waren ze relatief algemeen maar de laatste jaren worden ze minder gezien in onze streek. Ze nemen voornamelijk af door het verdwijnen van geschikte biotopen en ook door de illegale jacht in het Middellands zeegebied.

FR: Tourterelle des bois