Zwanen uit het Noorden

Zwanen uit het Noorden

Naast ganzen, eenden, steltlopers, ... brengen ook zwanen vanuit het hoge Noorden bij ons de winter door.

De Kleine zwaan (Cygnus columbianus/bewickii) is een wintergast bij ons vanuit het hoge Noorden. Ze zijn verwant, ondersoort, aan de Amerikaanse Fluitzwaan (Cygnus columbianus) de officiële naam van de Kleine zwaan en genoemd naar de Columbia rivier in het NW van de US waar de zwaan voorkomt. In Europa zien we de Kleine zwaan als een eigen soort maar niet iedereen is het daar mee eens.

De zwaan die in Europa voorkomt is, als eerbetoon, genoemd naar Thomas Bewick (1753 - 1823), geen ornitholoog maar een bekend Engels tekenaar-graficus van vogels. Hij verluchte met z'n werk de uitgave 'History of Britisch birds' met 448 houtgravures.

Ze zijn te herkennen aan de gele tekening op de snavel die bij iedere vogel uniek is, je zou de vogels dus individueel kunnen herkennen aan de gele tekening op de snavel. Je kan ze verwarren met de grotere Wilde zwaan (Cygnus Cygnus) die ook een gele tekening heeft op de snavel maar tot voorbij het neusgat loopt, dus groter is.

Het zijn broedvogels van de toendra's in het hoge Noorden, afhankelijk van de plaats waar ze leven, verplaatsen ze zich zuidelijk om te overwinteren tot bij ons in België, Nederland en United kingdom, maar ook in Azië en Noord Amerika.

Ze hebben het hard te verduren, we zien er elk jaar minder, en ook met minder jongen, de soort is in gevaar. Jacht, druk op de biotopen, klimaatverandering, ... zijn oa. factoren die een bedreiging vormen.

Meer info over de trek van deze zwanen op
https://cr-birding.org/node/3344

Foto is van Dirk Blondeel, natuurfotograaf en ornitholoog.

FR: Cygne de bewick