Bonte piet

Bonte piet

Met z'n zwart-wit verenkleed en oranjerode snavel is deze prachtige vogel van de kust onmiskenbaar.

De Scholekster (Haematopus ostralegus) is een typische vogel van de kust, strand en golfbrekers maar de laatste decennia worden ze ook meer in het binnenland gezien. Broeden doen ze op schorre, weiden, duinen en platte daken van gebouwen.

Ze voeden zich met tweekleppige weekdieren, mossels, oesters, nonnetjes, kokkels, ... die ze openbreken met hun beitelvormige snavel. Ze hakken daarbij net op de naad om de schelp te breken om zo de sluitspier te kunnen doorslaan. Ze eten ook zeepieren, zeeduizendpoten, ... op het strand en aan land proberen ze regenwormen, larven van kevers en andere ongewervelden te pakken te krijgen die in de grond leven. Afhankelijk van hun foerageer gewoonte hebben ze dus een beitelvormige of priemvormige snavel. Ze zijn actief met laagtij, bij hoogtij gaan ze ergens rusten in groep.

Geschillen worden beslecht door in kleine groepjes te paraderen, daarbij lopen ze met een aantal naast elkaar, de snavel naar de grond gericht, luid 'tepiet-tepiet-piet-piet' te roepen. Zo onderhouden ze ook hun sociale status.

Broeden doen ze op de grond in een kuiltje, ze leggen drie, soms vier eieren die ze tot 27 dagen bebroeden, de jongen zijn nestvlieders en worden door de ouders nog lang gevoed. Als ze belaagd worden vliegen ze op de indringer af om die weg te jagen. Ze worden ook flink oud, onlangs werd er nog een melding gedaan van Scholekster die 46 jaar oud was, dat via de ringgegevens natuurlijk.

In het Zwin Natuur Reservaat zijn ze het hele jaar aanwezig, ook als broedvogel.

Golven kabbelen
Veel Scholeksters op het wad
Pie-piet klinkt het schril

Patrick Janssens
janssenspat@gmail.com
www.natuurnieuws.be

FR: Huitrier pie‌‌EN: Common Oystercatcher‌‌DE: Austernfischer

‌                                                              Upload