De maan trekt aan het water

De maan trekt aan het water
Springvloed in het Zwin

Elke zes uur wisselt het getij, van eb naar vloed en zoverder, om de veertien dagen is er Springvloed, een extra hoge vloed, en dat allemaal door de zwaartekracht van de maan.

Onze Aarde draait om haar as, rondom ons draait de maan, samen draaien we rond de zon. Dit alles heeft een grote invloed op het leven op onze planeet, er ontstaan dag en nacht wisselingen, klimaat, seizoenen en ook eb en vloed aan de kusten, de periodieke wisseling van de waterstand.

Eb en vloed ontstaan doordat het water door de maan wordt aangetrokken, aan de toegekeerde zijde komt het water omhoog; vloed. Op het punt daar tegenover op aarde is de aantrekkingskracht van de maan juist kleiner. De watermassa zakt dus weg van de maan. Dat is óók omhoog ten opzichte van het middelpunt van de aarde. Er zijn zo dus twee vloedmassa's op aarde: één naar de maan toe, en één van de maan af.

De aarde draait in één dag éénmaal om haar as. De beide vloedmassa's blijven gericht naar de maan en precies ervan af. Een plaats op aarde passeert zo tweemaal per dag de vloedmassa. Per dag is het dus tweemaal vloed.

Tussen de beide vloedmassa's in staat het water laag: dat noemen we eb. Het is ook tweemaal per dag eb. Ongeveer zes uur na vloed is het eb. Door de rotatie van de aarde, de maan niet stilstaat, maar eens per maand om de aarde draait. Schuift het getij aan onze kust elke dag ongeveer een uur op. De vloedmassa's aan onze kust komen van de Atlantische oceaan via het Kanaal en het Noorden in de Noordzee gestroomd. De stroming loopt van west naar oost. Het verschil tussen eb en vloed kan 4 à 5 m bedragen. De windrichting en kracht speelt ook een grote rol, wind uit NW en N is voor onze kust kritiek en kan met storm een grote bedreiging vormen.

Ook de aantrekkingskracht van de zon speelt in mindere mate een rol. Wanneer zon, maan en aarde op één lijn staan (bij Nieuwe Maan en Volle Maan) werken de aantrekkingskrachten van de maan en zon samen. De vloed is dan extra hoog; springvloed. Zowel bij Volle Maan (Maan - Aarde - Zon) als bij Nieuwe Maan (Aarde - Maan - Zon) is het dus springvloed en het hoogst bij die laatste.

Bij Eerste- en Laatste Kwartier (Halve Maan) werken de aantrekkingskrachten van zon en maan elkaar tegen. Dit noemen we doodtij.