Drieteenstrandlopers op trek

Drieteenstrandlopers op trek

Vanaf oktober kan je ze bij ons op het strand, voor en achter de aan en afrollende golven zien rennen. Ze missen de achterteen vandaar hun naam.

De Drieteenstrandloper (Calidris alba) is een broedvogel van de toendra's rond de Noordpool. In de herfst trekken ze zuidwaarts, afhankelijk van waar ze vandaan komen overwinteren ze in West Europa, Westelijke Middellandse zee, West en Zuid Afrika, Zuid Amerika en Australië.

De trek wordt ook d.m.v. het ringen bestudeerd, hier worden ook veel kleurringen gebruikt. Een combinatie van gekleurde ringen zowel aan rechter als aan linker poot maken de vogels individueel herkenbaar. Zo kunnen we aantonen dat ze van noordelijk Europa tot zelfs Namibië vliegen om er de winter door te brengen. Toch zowat 10.000 km. Bij hun vertrek wegen ze dan dubbel zoveel, dus 100 g dan hun gebruikelijk gewicht in de winter 45 - 50 g. Waarom ze dit doen heeft waarschijnlijk te maken met de voordelen die tegenover de nadelen staan van zo'n lange reis. De vogels die noordelijk overwinteren aan onze stranden spenderen meer energie aan het op peil houden van hun lichaamstemperatuur vergeleken met de overwinteraars in Afrika.

Op hun doorreis is rust zeer belangrijk, de vogels die in de herfst en winter aan onze stranden vertoeven worden regelmatig verstoord, we komen te dichtbij of we laten honden loslopen. Ook de effecten van zandsuppletie op de stranden tegen zeespiegelrijzing kan een belangrijke overlevingsfactor zijn. De reis naar het zuiden is immers niet zonder gevaar, ziekte, predatie, weersomstandigheden spelen een grote rol tijdens die reis.

Het is belangrijk dat belangrijke pleisterplaatsen van steltlopers worden beschermd tijdens de trek om hen zo wat meer overlevingskansen te bieden.

Het is altijd een plezier de vogels terug te zien in de herfst tijdens een strandwandeling. Als een golf op het strand aanrolt lopen ze snel met de golf terug mee om ondertussen voedsel vanuit het zand te plukken.

FR: Bécasseau sanderling
EN: Sanderling
DE: Sanderling