Ganzen en reigers

Ganzen en reigers

Het valt me al een aantal jaren op dat er nogal wat reigers foerageren tussen de overwinterende ganzen.

Reigers eten oa. muizen en die vangen ze dubbel zoveel als ze die zoeken in de buurt van grazende ganzen. Belangrijk is dat het een droge weide moet zijn, in een te natte weide zitten geen muizen of toch veel minder. Duidelijk is dat de reigers profiteren van de aanwezigheid van de ganzen.

Waarom de reigers meer muizen vangen in de buurt van ganzen is nog niet zo duidelijk. Misschien heeft het maken met de geluiden die de ganzen produceren tijdens het grazen. De muizen komen even polshoogte nemen aan de uitgang van hun holletje en worden  daar dan blijkbaar door de reiger gevangen.

Meer onderzoek volgt wel.