Geklepper in de lucht

Geklepper in de lucht

Als je in het voorjaar het Zwin Natuur Park bezoekt hoor je vast en zeker het geklepper van de Ooievaar.

Ooievaars (Ciconia ciconia) zijn prachtige grote vogels. Tijdens het baltsen klepperen beide vogels als ze mekaar ontmoeten op het nest of na het paren.

Op die manier verklaren ze elkaar hun "liefde" met hun typisch spectaculair snavelgeklepper. Ooievaars zijn niet trouw aan elkaar, maar wel aan het nest. Dat verklaart waarom sommige ooievaarspaartjes lang bij elkaar blijven. Een ooievaar is vruchtbaar vanaf het derde levensjaar.

Momenteel worden de eerste van de drie tot vier eieren gelegd, ze broeden 33 dagen.