Goed broedseizoen

Goed broedseizoen

Het Zwin kent dit jaar een goed broedseizoen voor vogels.

Op de broedeilanden zijn momenteel mooie aantallen snel groeiende kuikens van zwartkopmeeuw en kokmeeuw te zien. De hevige regenbuien hebben de meeste jongen doorstaan. Bij de visdievenkolonie zijn ook vaak 2 tot 3 kuikens zichtbaar, per koppel.
De dwergsterns broeden met 24 broedparen, 16 daarvan op de nieuwe eilanden in de Zwinuitbreiding. Op de oude eilanden zijn 5 koppels met kuikens aanwezig. Het allerbeste broedvogelnieuws kwam zonder twijfel van de nieuwe eilanden, daar zit momenteel een koppel strandplevier met een nest. Het van sinds 2000 dat we deze soort nog als broedvogel hebben gehad in het Zwin!

Een zeer mooi en succesvol broedseizoen dus voor kluut, visdief, dwergstern en zwartkopmeeuw. Wordt vervolgt volgend jaar.