Goud in de polders

Goud in de polders

In de herfst zien we heel wat vogels vanuit het Noorden hier de winter doorbrengen.

De Goudplevier (Pluvialis apricaria) is één van hen. Ze vertoeven graag in de polders soms samen met de Kievit en in grote groepen.

Foto: Kurt Van Damme

FR: Pluvier doré
EN: European Golden Plover
DU: Goldregenpfeifer