Vogelgriep

Vogelgriep
Dode Grote stern

Infectieziekten die overgedragen worden van dier op mens kan grote problematische gevolgen hebben voor de mens en ook voor dieren. Wilde trekvogels spelen een belangrijke rol bij de introductie en verspreiding ervan.

Wilde vogels pikken de virussen op doordat ze in contact komen met besmet pluimvee in Azië waar die hoogpathogene vogelgriepvirussen vandaan komen.

Elk jaar bewegen miljarden trekvogels zich tussen overwinterings- en broedgebieden. Zo worden de virussen globaal verspreid. Deze zoönotische ziekteverwekkers kunnen overgebracht worden door uitwerpselen, zoals bij vogelgriepvirus, of door geleedpotigen zoals muggen het usutusvirus of teken de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken.