Goudplevier

Goudplevier

Een Goudplevier zien in de late lente of bijna zomer is een rariteit bij ons, de vogels zitten immers nu in hun Arctische broedgebieden.

De Goudplevier (Pluvialis apricaria) is bij ons voornamelijk een wintergast van in onze polders. Ze komen daar soms voor in grote groepen. Aan de kust en in getijdengebieden zijn ze schaars.

Broeden doen ze op de toendra en hoogvenen waarbij hun goud gespikkelde bovendelen hen een ideale camouflage biedt.

Dat deze twee vogels nu te zien waren in het Zwin was echt wel een rariteit.

FR: Pluvier doré
EN: European Golden Plover
DU: Goldregenpfeifer