Graspieper

Graspieper

Momenteel zijn alle zangvogels aan hun voortplanting bezig, daarbij wordt gezongen om het territorium af te bakenen, af en hoort daar ook een baltsvlucht bij.

De Graspieper (Anthus pratensis) is een zangvogel uit de familie 'piepers en kwikstaarten' (Motacillidae). Het is een vogel van open graslanden en is het hele jaar te zien, in de winter wat minder, een groot deel van hen overwinteren in Zuid-Europa. Tijdens ideale trekdagen vliegen soms duizenden vogels langs.

De zang is zeer bijzonder, het mannetje vliegt al zingend op tot een tiental meter hoog en laat zich dan als een valschermpje weer dalen terwijl het liedje ook sputterend stilvalt.

In het Zwin is de Graspieper een veel voorkomende broedvogel, het nestje wordt in kuiltjes op de grond gemaakt. Het beheren met runderen helpt daarbij, veel piepers maken gebruik van de putten die de dieren maken in de bodem met hun poten.

FR: Pipit farlouse
EN: Meadow Pipit
DE: Wiesenpieper