Grauwe gans

Grauwe gans

Een grote bruin-grijze gans, het hele jaar aanwezig in onze streek.

De Grauwe gans (Anser anser) is een grote, zware gans met een grote oranje snavel, dank zij herintroductie terug in het wild te zien. Ligt aan de oorsprong van tamme ganzen. Ze leven van wortels, knollen, bladeren, vruchten en zaden. Ze foerageren ook op akkers naar resten van landbouwgewassen.

Het is een broedvogel bij ons, ze maken hun nest in rietkragen of dichte struikgewassen. Het mannetje blijft in de buurt van het broedend vrouwtje en verdrijft belagers met een imposante, dreigende houding.  

Het is ook een trekvogel, in de winter zien we veel noordelijke exemplaren maar ze trekken ook in grote groepen in de typische V-vlucht tot in Spanje.

FR: Oie cendrée