Groenpoot

Groenpoot

Soms hebben vogels hun naam te danken aan een typische eigenschap, het kan geluid zijn of kleur van de veren. Deze heeft z'n naam te danken aan de kleur van de poten.

De Groenpootruiter (Tringa nebularia) is een elegante steltloper met een iets opgewipte snavel. Broedt op hoogvenen en moerassen van Schotland, Scandinavië en Rusland. We zien ze bij ons voornamelijk op doortrek. Overwinteren doen ze in Afrika.

Ze leven van allerlei ongewervelden en kleine visjes die ze voornamelijk vangen in water. Als ze opvliegen laten ze hun onmiskenbare roep 'tjuu tjuu tjuu' horen.

Foto is van Kurt Van Damme, natuurliefhebber en natuurfotograaf.

FR: Chevalier aboyeur