Grote vluchten Kievit

Grote vluchten Kievit

De Kievit komt hier in onze polders overwinteren.

Jammer genoeg gaat het niet goed met de Kievit (Vanellus Vanellus), door ons toedoen zijn de broedresultaten niet goed dus zijn er steeds minder te zien. In het Zwin en omliggende polders zien we toch nog honderden Kievit de winter door brengen.