Huismus, vogel van het jaar 2024

Huismus, vogel van het jaar 2024
Huismus

De gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, spreeuw en zwarte roodstaart streden door jouw stem naar de Vogel van het Jaar 2024.

De huismus haalde het met 27% van de stemmen en mag dus een jaar lang rekenen op aandacht en acties om deze kwetsbare soort alle kansen te geven.

8.402 mensen brachten hun stem uit.

De resultaten van de stemming: huismus 27%, spreeuw 22%, zwarte roodstaart 19%, huiszwaluw 16% en gierzwaluw 15%.

Iedereen heeft ongetwijfeld ooit al een huismus (Passer domesticus) gezien. In de meeste gemeentes vind je wel meerdere populaties terug van de huismus. Laat je hier echter niet door misleiden want de huismus doet het de laatste jaren niet goed. Sinds 2007 neemt het aantal huismussen zelfs met meer dan 42% af.

Kenmerken van de huismus

Habitat: De huismus verkiest de buurt van (oudere) huizen, gebouwen of boerderijen, in een groene omgeving. Bij voorkeur een rommelige indeling waar struiken, bomen, groene en grijze open ruimte, waterpartijen en schuil- en nestmogelijkheden in elkaars buurt liggen.

Nestplaats: Huismussen zijn koloniebroeders. Een gezonde kolonie bestaat uit een 20-tal paartjes. Nesten worden gemaakt in gaten en kieren van gebouwen, onder dakpannen en in mussenloften. Ze zijn dus volledig afhankelijk van menselijke bebouwing. Huismussen gebruiken vaak meerdere jaren hetzelfde nest.

Voedsel: Het dieet van een huismus bestaat voornamelijk uit zaden, tafelrestjes en in mindere mate insecten. De jongen worden bijna uitsluitend gevoederd met insecten, waaronder heel veel bladluizen.

Broedperiode: april-september, 2 tot 3 maal per jaar 4 tot 6 eieren.

Wil je meehelpen om de huismus te beschermen. Meer info kan je vinden op www.vogelbescherming.be/tips

Tekst, Vogelbescherming Vlaanderen.