Huismus

Huismus
Huismus, man

Deze alomtegenwoordige vogels doen het al jaren niet goed. Ze leven nochtans graag in onze buurt en bouwden zelfs ooit hun nesten in onze woningen.

De Huismus (Passer domesticus) is een kleine zangvogel die in grote delen van de wereld voorkomen. Waar ze vroeger overal te zien waren moet je nu al geluk hebben om een mus te zien. Door ons toedoen is de mus op veel plaatsen verdwenen.

Ze leven voornamelijk van allerlei zaden, de jongen worden echter gevoed met allerlei eiwitrijke insecten. Het zijn voornamelijk standvogels die in kleine kolonies leven maar jonge vogels verspreiden zich wel tot soms wel 500 km van hun geboorteplaats, dispersie genoemd, zo ontmoeten ze andere soortgenoten.

Onze betere manier van bouwen, gebruik pesticides en insecticiden met als gevolg minder insecten, predatie van katten, verdwijnen van geschikt habitat, ... doen hun aantal afnemen. Ook de Ringmus die liever op het platteland leeft doet het niet goed, ze zijn zelfs zeldzaam geworden.

Huismus, vrouwtje