Huismussen

Huismussen

Ik heb dagelijks zo'n 15 mussen op bezoek in mijn tuin aan de voedertafel.

De Huismus (Passer domesticus) was een zeer algemene vogel bij ons, maar sinds een tiental jaren nemen ze af in aantal, op sommige plaatsen zijn ze volledig verdwenen. Het is waarschijnlijk een cocktail van omstandigheden, veel katten, sproeistoffen en ook het feit dat we veel te goed bouwen. Vroeger was er ook ruimte voor de mus in onze huizen, allerlei holtes zorgden voor nestgelegenheid.

FR: Moineau domestique
EN: House Sparrow
DE: Haussperling