Kleuren pracht

Kleuren pracht

Veel vogels krijgen een opvallend, kleurrijk verenkleed tijdens de broedtijd, hun prachtkleed.

De Spreeuw (Saturnus vulgaris) krijgt ook een prachtkleed, bij de vrouwtjes is het nog meer opvallend. Ze zingen ook prachtig waarbij ze heel wat geluiden immiteren en dit moeten niet altijd vogelgeluiden zijn.

Ze maken nesten in holtes. Ook in onze gebouwen vinden ze wel een plaats. Doordat we te 'goed' bouwen wordt het voor hen steeds moeilijker om een geschikte nestplaats te vinden.

Ze leven van insecten, bessen en vruchten.

FR: Etourneau sansonnet