Maart

Maart

Nu de derde maand maar bij de Romeinen was dit de eerste maand, Martinus, genoemd naar de god Mars. Bij de Angelsaksen spraken ze van de 'stormachtige maand'. Het is ook de Lentemaand.

De natuur begint nu uit haar voegen te springen en alles begint te groeien en te bloeien.

Veel vogels (Zanglijster, Merel, Winterkoning, Heggemus, Roodborstje, Mezen, Grote lijster, Spechten, ...) beginnen aan hun territoriaal gezang en gedrag om later in de maand met een eerste broedsel te starten.

Hoefblad, Speenkruid, Maarts viooltje, Vroegelings, ... komen in bloei.

De eerste trekvogels, Lepelaars en Grutto, uit het zuiden komen toe en af en toe krijgen we een echte lentedag om te genieten van de warmte van de zon. Natuurlijk kan het ook nog koud zijn en zijn winterse buien nog niet uitgesloten laat staan een lentestorm.

Veel dieren zoals amfibieën komen uit hun winterslaap en zoeken hun paaiplaatsen op om zich voort te planten.

In het Zwin Natuur Reservaat bezetten de eerste vogels hun plekje op de broedeilanden, zo horen we vanaf nu het typisch gemiauw van de Zwartkopmeeuw en gekrijs van de Kokmeeuw. Zie je Zilvermeeuwen baltsen en hoor je af en toe al eens het lied van de Graspieper en Veldleeuwerik. Vanuit de rietkragen kan je de Blauwborst horen zingen.

Het is nieuwe maan op 10 maart en volle maan op 25 maart.