Meetkerkse moeren

Meetkerkse moeren

Af en toe plaats ik ook eens een natuurgebied in de 'kijker' . Vanmorgen bracht ik een bezoek aan de Meetkerkse Moeren.

Ten noord-westen van Brugge ligt dit mooi natuurgebied, goed voor 570 ha. Vroeger was het een veengebied waar turf werd gewonnen als brandstof voor Brugge. Vandaag is het een drassig gebied met veel lage 'laantjes'.

In de winter staat er meer water en is het gebied foerageergebied voor arctische ganzen en eenden. Roofvogels zoals Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk en Zeearend kan je er ook ontmoeten.

In de lente is het een paradijs voor weidevogels zoals de Grutto en Kievit en heel veel zangvogels. Naar de zomer toe zie ook heel veel bedreigde planten zoals de Brede orchis maar ook vlinders, libellen, juffers, .... Door het vochtig karakter herbergt het gebied ook heel wat amfibieën.