Meeuwen

Meeuwen

De meeste meeuwen zijn kustvogels, ze maken wel eens lange zwerftochten over zee en ook wel over land. Er zitten ook lange afstand vliegers tussen.

De algemene soorten die hier ook wel broedvogel zijn: Kok-, Storm-, Zilver-, Zwartkop en Kleine mantelmeeuw, deze twee laatste overwinteren in het zuiden. Buiten het broedseizoen zien we ook Pontische-, Geelpoot-, Grote mantel-, Drieteen-, Dwerg- en Vorkstaartmeeuw. Echt wel zeldzame soorten uit het noorden zijn Kleine en Grote Burgemeester, momenteel zit er ook een Ross' meeuw, een Arctische soort, aan onze kust.

Het zijn fascinerende vogels en voor veel vogelkijkers een uitdaging om ze te herkennen want ze hebben een winter en zomerkleed en verschillende onvolwassen jaarkleden.

Ze leven van allerlei ongewervelden, vis, aas, afval en in het broedseizoen lusten ze ook eieren en jongen.