Mossen

Mossen

Dankzij de vele regen zijn er nu heel wat mossen te zien.

Gewoon haarmos (Polytrichum commune) is een zode of kussenvormende plant. Het is een algemene wereldverspreide soort die voorkomt in diverse biotopen zoals naaldbossen, moerassen en natte heide. Ook bij ons vind je plant in onze bossen op schaduwrijke vochtige plaatsen.