Ooievaar nieuws

Ooievaar nieuws

Het broedseizoen 2022 is voor de ooievaars in het Zwin Natuur Park ook van start gegaan.

Momenteel zijn er 13 bezette nesten, 12 koppels en één solitaire vogel. In de ruime omgeving van het Zwin zijn er al heel wat koppels op het nest. Vorig jaar waren er 35 bezette nesten waarvan 6 in Nederland.

Ze beginnen met broeden (33 dagen per ei) eind maart vanaf het tweede ei, ei drie en/of vier volgen wat later en komen dus ook wat later uit. Zo schelen de jongen wat in leeftijd en grootte. Deze ingebouwde 'verzekering' kan nuttig zijn in geval van voedselschaarste, in dit geval halen de jongste kuikens het meestal niet en krijgen ze toch één of twee jongen groot.

Vanaf begin mei verwachten we de eerste jongen. De eerste levensweken blijft er steeds een ouder op het nest om de jongen te beschermen tegen predatie of ongunstige weersomstandigheden. Naarmate de jongen ouder worden en een meer beschermende donslaag krijgen gaan beide ouders op zoek naar voedsel. Ooievaars zijn vleeseters in de vorm van sprinkhanen, wormen, muizen, mollen, afval, ... aas. Het wordt naar het nest gebracht in de krop waar het via uitbraken wordt verdeeld over de jongen. De jongen vliegen uit na 9 à 10 weken.

Ooievaars zijn trekvogels, om die beweging te volgen worden ze voorzien van een wetenschappelijke ring-met-nummer aan de poot, zo worden ze 'herkend'. Sinds 2019 worden er ook jongen voorzien van een zender, zo kunnen we ze 'live' volgen. Info over dit zenderproject kan je vinden op: www.zwin.be

Wordt vervolgd.

Ooievaars voorjaar 2022

Bron: Zwin Natuur Park