Overwinterende Lepelaars

Overwinterende Lepelaars

Veel vogels brengen de winter door in het zuiden maar niet altijd, soms blijven individuen hier.

De Lepelaars (Platalea leucorodia) die in West-Europa broeden brengen de winter door langs de West-Afrikaanse kust, zoals in het tropische waddengebied Banc d'Arguin aan de kust van Mauretanïe. Sommige vogels overwinteren ook langs de kusten van Frankrijk, Spanje en Portugal. Voor veel vogels een gevaarlijke en vermoeiende tocht.

Ook bij ons zien we overwinterende exemplaren, meestal jonge vogels en hun aantal neemt iedere winter een beetje toe. Vogels die kiezen om hier te blijven hebben het voordeel dat ze vlugger bij hun broedplaats zijn en de beste plekjes kunnen bezetten. Zolang de winter niet te streng is met lange vorstperiodes en veel sneeuw is dit geen probleem. Aan de kust vinden ze tijdens vorst ook nog open zout water waarin kan gefoerageerd worden.

FR: Spatule blanche