Prachtkleed bij vogels

Prachtkleed bij vogels

Bij de start van het broedseizoen, tijdens de baltsperiode, krijgen veel vogels een prachtkleed, ook wel eens zomerkleed of broedkleed genoemd.

Dit prachtkleed is meestal opvalender dan het winterkleed of rustkleed. Niet alleen de veren maar ook andere delen aan de vogel kunnen opvallend zijn, knobbels op de snavel, naakte delen, lellen, ... kunnen deel uitmaken van dit kleed.

De veren kunnen veranderen door rui of door slijtage waardoor onderliggende kleuren op de veren zichtbaar worden.

Soms is het prachtkleed tevens ook een camouflage kleed, sommige steltlopers versmelten volledige met hun omgeving terwijl ze zitten te broeden, zoals de Goud- en Zilverplevier.

Het prachtkleed en bijhorend baltsgedrag is tevens een teken van goede gezondheid en vitaliteit en toont de drang naar voortplanting.

De combinatie van het prachtkleed en baltsgedrag is natuurlijk een bijzonder mooi moment bij het bestuderen van vogels.

Uiteraard zijn het niet alleen vogels die opvallende kleuren en bijhorend baltsgedrag vertonen tijdens hun voortplantingsperiode. Ook de mens versiert een soortgenoot met opvallend gedrag en schuwen daarbij ook aangebrachte kleuren niet in allerlei vormen.