Roodhalsgans

Roodhalsgans

Soms zien we ook wel eens dwaalgasten, vogels die om één of andere reden een andere trekroute hebben genomen dan dat ze anders gewoon zijn.

Zoals deze Roodhalsgans (Branta ruficollis) een soort die normaal in de Balkan overwintert. Broeden doen ze op rivieroevers in Noord-Siberië. Momenteel zijn er enkele te zien in onze polders, meestal samen met anders ganzen zoals hier in een grote groep Kleine rietgans.

Het is een onmiskenbare kleine gans met een roestbruin-wit-zwart tekening. Als ze in een grote groep andere, meestal grotere, ganzen zitten zijn soms moeilijk te vinden.

FR:  Bernache à cou roux