Slikke en schorre

Slikke en schorre

Door de invloed van het getij en de aanwezigheid van uitmondende rivieren in zee vind je ook aan onze kust deze getijdengebieden.

Je hebt een stukje aan de monding van de IJzer en het Zwin aan de monding van de Schelde.

Bij elke vloed overstroomt dit gedeeltelijk en dit tweemaal per etmaal, daar vind je de slikke. Om de veertien dagen is er een springvloed, een extra hoge tij, dan komt de Schorre onder water te staan. Bij stormweer met wind uit het N NW komt er een pak water bij natuurlijk.

Door dit waterig karakter een paradijs voor allerlei vogels en diverse soorten dieren. Het zilte karakter zorgt dan weer voor een bijzondere zoutverdragende flora.