Springvloed

Springvloed

Net na volle maan (maan - aarde - zon) en nieuwe maan (aarde - maan - zon) is het steeds springtij. Dan staat de maan, aarde en zon in één lijn. De aantrekkingskracht van de maan op het oceaanwater is dan het groots en dan krijgen we een springvloed, een extra hoog getij.

De wind speelt ook een grote rol, harde tot stormwind uit NW of N kan voor onze kust een bedreigende situatie vormen met dijkbreuken en overstromingen als gevolg. 1 februari 1953 was er zo'n stormvloed. In Nederland kwamen toen 1836 mensen om, in UK 224 en 28 in België. Niet alleen was er door de combinatie van de springvloed en stormweer een extreem hoge vloed, veel dijken waren nog in een slechte staat ten gevolge van WO II met alle gevolgen van dien.

Het Zwin Natuur Reservaat, dat een slikke en schorre gebied is en dus deel van onze kust, overstroomt dus met hoog tij deels door de zee. Met springtij kan dit dus soms wel voor spectaculaire beelden zorgen.