Stootvogel telling

Stootvogel telling

Stootvogels, ook wel roofvogels genoemd, zijn ook alom aanwezig in onze streek. Vorige maand hadden we zelfs nog even bezoek van een Zeearend. Om een idee te hebben wat er zoal rondvliegt houden we ook een telling in de winter. Ik tel het Zwin en Zwinduinen.

De telling gaat door vanaf 31/01 tot en met 7/02. De eerste dag was het te slecht weer, zondag 01/02 mooi weer maar dan weer heel veel wandelaars en fietsers op pad, onze enige toegelaten activiteit momenteel, dus ook niet zo ideaal.

In het Zwin zitten de twee Slechtvalken op hun paaltjes, twee Torenvalken jagen langs de dijk en een vrouwtje Sperwer zit op het eiland.

In de Kleyne vlakte en Zwinduinen zien we onze wormen vangende Buizerd (zie foto), een bleke Buizerd in een boom en tegen de avond nog drie roepende Buizerds boven het bos.

In het Zwin komen nog een man en vrouw Blauwe kiekendief slapen (WF).