Tjiftjaf

Tjiftjaf
Tjiftjaf 

De Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) is een kleine, insecten etende zangvogel van loofbossen, parken en tuinen met hoge bomen want van daaruit zingen ze meestal.

Het kogelvormige nest bevindt zich in laag struikgewas dicht tegen de grond.

Ze overwinteren in Zuid Europa maar soms ook bij ons tijdens zachte winters.

Op zicht kunnen ze verward worden met andere gelijkaardige zangers zoals de Fitis of Spotvogel maar de zang is onmiskenbaar. Ze zingen 'tjiftjaf-tjiftjaf' een onomatopee of klank nabootsing.

In maart vind de doortrek plaats en dan hoor je ze bijna overal zingen.

FR: Pouillot véloce