Uitkerkse polder

Uitkerkse polder

Op een half uur rijden met de fiets is de Uitkerkse polder. Gelegen in de driehoek Brugge, Wenduine en Blankenberge.

In het voorjaar een paradijs voor weidevogels voornamelijk te danken aan goede beheerswerken en samenwerking tussen de plaatselijke boeren en natuurvereniging Blankenberge.

Op de goed beheerde stukken zie je momenteel Grutto en Kievit baltsen. Op doortrek kan je ook de Kemphaan zien. Zangvogels zoals de Blauwborst, Roodborsttapuit, Rietgors, Graspieper en Veldleeuwerik vinden er ook hun stekje.

Momenteel is er heel wat activiteit bij de vogels. Zingen, baltsen, het hoort allemaal bij dit broedseizoen. Wil je het allemaal optimaal meemaken dan ben je er best vroeg bij in deze periode.