Uitsterven

Uitsterven

Eén op acht vogels worden wereldwijd bedreigd met uitsterven. Het nieuwste State of the World's Birds-rapport van BirdLife International schetst een ontluisterend beeld van de wereldwijde staat van vogels. Bijna de helft van alle vogelsoorten gaat achteruit en maar liefst een op de acht vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. BirdLife International is de koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onderdeel van uitmaakt. Het volledig artikel lees je hier.

Het zijn niet alleen vogels die in aantallen dalen en zo op de lijst van bedreigde soorten terecht komen maar ook andere diergroepen doen het niet goed.

Voornaamste oorzaak is het verdwijnen van geschikt habitat, intensieve landbouw en boskap breiden steeds uit en de klimaatverandering heeft drastische gevolgen en het zal in de nabije toekomst niet verbeteren.

Er moet dringend wereldwijd meer werk worden gemaakt aan het beschermen van hotspots voor biodiversiteit.

Info: www.naturetoday.com