Velduilen tijd

Velduilen tijd

Deze prachtige vogels zijn voornamelijk wintergast bij ons, een zeldzame keer ook broedvogel.

De Velduil (Asio flammeus) is een vogel van open terreinen, graslanden, toendra, schorre, moerassen en heide. Ze leven voornamelijk van muizen, af en toe wel eens een vogel of insecten.

Kenmerkend zijn de geel-groene ogen en korte, nauwelijks zichtbare oorpluimen. Vliegen wat 'dansend', soepel met stijve vleugelslagen, onderbroken door lange glijvluchten op iets omhoog gehouden vleugels. Wordt vaker gezien overdag dan andere uilen, ze starten de jacht in de schemering. Overdag rusten ze goed verscholen op de grond. De kleur van de ogen van uilen bepaald het tijdstip van aanvang van jagen, geel-groen bij schemer, oranje vanaf donker, zwart 's nachts.

Bij ons zijn ze te zien in de Uitkerkse polder en het Zwin Natuur Reservaat.

FR: Hibou des marais

EN: Short-eared Owl‌‌

DE: Sumpfohreule