Verliefd zijn ...

Verliefd zijn ...

Vanaf februari worden de eerste tekenen van de lente zichtbaar, zeker bij sommige vogels. Hier en daar hoor je er zingen of worden de eerste danspasjes geprobeerd, en dat allemaal om een partner te versieren.

Zangvogels vallen met hun zang het meest op natuurlijk, het zijn de mannen die zingen om hun territorium af te bakenen maar ook om een vrouw te pakken te krijgen. Hoe meer je zingt, hoe dominanter je overkomt des te succesvoller je bent. Niet alleen de zang, ook de kleuren en extra sierveren kunnen een rol spelen, er mee pronken is dus bij sommige soorten best aangewezen. Dus flink zingen en pronken met je kleuren en veren toont dat je gezond bent en tot voortplanting bereid.

Sommige spechten gaan ook roffelen op dode takken om hun territorium af te bakenen.

En dan zijn er ook de dansers, baltsen genoemd. Dat wordt op het water, op de grond of in de lucht gedaan. Futen hebben een prachtige dans op het water, Kemphanen houden schijngevechten op de grond en Raven hebben prachtige baltsvluchten. Soms wordt dit ook gecombineerd met zingen zoals bij de Veldleeuwerik.

Heggemussen hebben een wel heel complex liefdesleven waarbij alle combinaties voorkomen. Indien een trio ontstaat tussen een vrouw en twee mannen en de vrouw dan nog eens stiekem paart met het niet-dominant mannetje gaat het dominant mannetje eerst 'cloacapikken' zodat het sperma van de voorhanger wordt 'geloosd' vooraleer hij zelf met haar paart.

Iedere soort heeft dus z'n eigen trukendoos om een vrouw 'binnen' te doen waarbij de vrouw uiteindelijk meestal beslist met welke partner ze dit jaar het 'nest induikt'.

Gezien de omstandigheden kunnen er bij een overschot aan vrouwen of mannen wel eens trio's ontstaan of homohuwelijken.

Weinig soorten blijven trouw aan elkaar gedurende de rest van hun leven. Van Kauwen is geweten dat ze trouw blijven aan elkaar, maar ook een complexe hiërarchische samenleving kennen met een alfa-vrouw aan het hoofd. Kauwen paren trouwens nooit in het 'openbaar' maar in alle geborgenheid van hun nestholte. Ook Raven, zwanen, ganzen, maar ook sommige roofvogels, sterns, zeevogels, ... blijven wel eens hun hele leven samen.

De jongen groot krijgen is dan weer een ander deel van dit prachtig verhaal, ook dit is soms zeer complex.

Kleine vogels zoals mezen leven niet lang, ze houden dus een strategie waarbij ze meerdere vrouwen, dus nesten bijhouden, zo komen ze aan veel nakomelingen om hun soort in stand te houden. Grote vogels, die maar één nest jongen kunnen groot brengen, blijven dan eerder monogaam tijdens dit broedseizoen. Of sommige soorten vormen een band voor het leven. Alhoewel, veel vogels zijn sociaal monogaam maar daarom niet seksueel, DNA onderzoek heeft aangetoond dat 6,5% van de jongen die gevoederd worden door een paartje niet afkomstig zijn van dit mannetje.

Wordt vervolgd.